Bnext.nl

Logo_Bnext_Groen__FitWzI4NSwyODVd

“Door slim te kijken naar ieder project ‘maken wij er meer van’ en realiseren we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde.”

Bnext.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 25 jaar groeiden wij uit tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, waarbij digitalisering al jaren één van de belangrijkste gereedschappen is.
Bnext.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. Met onze opdrachtgevers en partners werken wij elke dag hard aan het sluiten van onze materiaalcirkels. Bij onze ontmantelingsprojecten hergebruiken we zoveel mogelijk materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door demontage. In onze recycling processen passen wij innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen toe.
__
Meer weten? Kijk op onze website: www.bnext.nl